Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Επιλογή ξένης γλώσσας

Τα τελευταία χρόνια, στα Γυμνάσια, διδάσκεται υποχρεωτικά σαν Α΄ ξένη γλώσσα η αγγλική. Για τη Β΄ ξένη γλώσσα γίνεται επιλογή ανάμεσα στη γαλλική και τη γερμανική. Σαν αποτέλεσμα άλλοι/ες μαθητές/τριες διδάσκονται αγγλικά και γαλλικά, ενώ άλλοι/ες αγγλικά και γερμανικά. Από φέτος, η επιλογή της Β΄ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου γίνεται μεταξύ γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής. Ειδικά στο σχολείο μας, δόθηκε πιλοτικά η δυνατότητα επιλογής και της ισπανικής γλώσσας. Πιστεύουμε πως αυτό άρεσε στους/στις μαθητές/τριες